Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Development of Resistance to Pyrethroid in Culex pipiens pallens Population under Different Insecticide Selection Pressures

 • Author(s): Shi, Linna;
 • Hu, Hongxia;
 • Ma, Kai;
 • Zhou, Dan;
 • Yu, Jing;
 • Zhong, Daibin;
 • Fang, Fujin;
 • Chang, Xuelian;
 • Hu, Shengli;
 • Zou, Feifei;
 • Wang, Weijie;
 • Sun, Yan;
 • Shen, Bo;
 • Zhang, Donghui;
 • Ma, Lei;
 • Zhou, Guofa;
 • Yan, Guiyun;
 • Zhu, Changliang;
 • Dinglasan, Rhoel Ramos
 • et al.
Main Content
For improved accessibility of PDF content, download the file to your device.
Current View