Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Recent Third Pole’s Rapid Warming Accompanies Cryospheric Melt and Water Cycle Intensification and Interactions between Monsoon and Environment: Multidisciplinary Approach with Observations, Modeling, and Analysis

 • Author(s): Yao, Tandong
 • Xue, Yongkang
 • Chen, Deliang
 • Chen, Fahu
 • Thompson, Lonnie
 • Cui, Peng
 • Koike, Toshio
 • Lau, William K-M
 • Lettenmaier, Dennis
 • Mosbrugger, Volker
 • Zhang, Renhe
 • Xu, Baiqing
 • Dozier, Jeff
 • Gillespie, Thomas
 • Gu, Yu
 • Kang, Shichang
 • Piao, Shilong
 • Sugimoto, Shiori
 • Ueno, Kenichi
 • Wang, Lei
 • Wang, Weicai
 • Zhang, Fan
 • Sheng, Yongwei
 • Guo, Weidong
 • Ailikun
 • Yang, Xiaoxin
 • Ma, Yaoming
 • Shen, Samuel SP
 • Su, Zhongbo
 • Chen, Fei
 • Liang, Shunlin
 • Liu, Yimin
 • Singh, Vijay P
 • Yang, Kun
 • Yang, Daqing
 • Zhao, Xinquan
 • Qian, Yun
 • Zhang, Yu
 • Li, Qian
 • et al.
Main Content
Current View