Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

BIRC6 promotes hepatocellular carcinogenesis: Interaction of BIRC6 with p53 facilitating p53 degradation

 • Author(s): Tang, Wenqing
 • Xue, Ruyi
 • Weng, Shuqiang
 • Wu, Jian
 • Fang, Ying
 • Wang, Yi
 • Ji, Lingling
 • Hu, Tingting
 • Liu, Taotao
 • Huang, Xiaowu
 • Chen, She
 • Shen, Xizhong
 • Zhang, Si
 • Dong, Ling
 • et al.

Published Web Location

https://doi.org/10.1002/ijc.29194
Main Content
Current View