Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UC Davis

UC Davis Previously Published Works bannerUC Davis

BIRC6 promotes hepatocellular carcinogenesis: Interaction of BIRC6 with p53 facilitating p53 degradation

 • Author(s): Tang, Wenqing;
 • Xue, Ruyi;
 • Weng, Shuqiang;
 • Wu, Jian;
 • Fang, Ying;
 • Wang, Yi;
 • Ji, Lingling;
 • Hu, Tingting;
 • Liu, Taotao;
 • Huang, Xiaowu;
 • Chen, She;
 • Shen, Xizhong;
 • Zhang, Si;
 • Dong, Ling
 • et al.

Published Web Location

https://doi.org/10.1002/ijc.29194
Main Content
For improved accessibility of PDF content, download the file to your device.
Current View