Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Author Correction: Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants.

 • Author(s): Wu, Linwei
 • Ning, Daliang
 • Zhang, Bing
 • Li, Yong
 • Zhang, Ping
 • Shan, Xiaoyu
 • Zhang, Qiuting
 • Brown, Mathew Robert
 • Li, Zhenxin
 • Van Nostrand, Joy D
 • Ling, Fangqiong
 • Xiao, Naijia
 • Zhang, Ya
 • Vierheilig, Julia
 • Wells, George F
 • Yang, Yunfeng
 • Deng, Ye
 • Tu, Qichao
 • Wang, Aijie
 • Global Water Microbiome Consortium
 • Zhang, Tong
 • He, Zhili
 • Keller, Jurg
 • Nielsen, Per H
 • Alvarez, Pedro JJ
 • Criddle, Craig S
 • Wagner, Michael
 • Tiedje, James M
 • He, Qiang
 • Curtis, Thomas P
 • Stahl, David A
 • Alvarez-Cohen, Lisa
 • Rittmann, Bruce E
 • Wen, Xianghua
 • Zhou, Jizhong
 • et al.
Abstract

An amendment to this paper has been published and can be accessed via a link at the top of the paper.

Main Content
Current View