Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Author Correction: Chemical trends of deep levels in van der Waals semiconductors.

 • Author(s): Ci, Penghong
 • Tian, Xuezeng
 • Kang, Jun
 • Salazar, Anthony
 • Eriguchi, Kazutaka
 • Warkander, Sarah
 • Tang, Kechao
 • Liu, Jiaman
 • Chen, Yabin
 • Tongay, Sefaattin
 • Walukiewicz, Wladek
 • Miao, Jianwei
 • Dubon, Oscar
 • Wu, Junqiao
 • et al.
Abstract

A Correction to this paper has been published: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20151-x.

Main Content
Current View