Concept for a Future Super Proton-Proton Collider
Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Concept for a Future Super Proton-Proton Collider

 • Author(s): Tang, Jingyu
 • Berg, J Scott
 • Chai, Weiping
 • Chen, Fusan
 • Chen, Nian
 • Chou, Weiren
 • Dong, Haiyi
 • Gao, Jie
 • Han, Tao
 • Leng, Yongbin
 • Li, Guangrui
 • Gupta, Ramesh
 • Li, Peng
 • Li, Zhihui
 • Liu, Baiqi
 • Liu, Yudong
 • Lou, Xinchou
 • Luo, Qing
 • Malamud, Ernie
 • Mao, Lijun
 • Palmer, Robert B
 • Peng, Quanling
 • Peng, Yuemei
 • Ruan, Manqi
 • Sabbi, GianLuca
 • Su, Feng
 • Su, Shufang
 • Stratakis, Diktys
 • Sun, Baogeng
 • Wang, Meifen
 • Wang, Jie
 • Wang, Liantao
 • Wang, Xiangqi
 • Wang, Yifang
 • Wang, Yong
 • Xiao, Ming
 • Xing, Qingzhi
 • Xu, Qingjin
 • Xu, Hongliang
 • Xu, Wei
 • Witte, Holger
 • Yan, Yingbing
 • Yang, Yongliang
 • Yang, Jiancheng
 • Yuan, Youjin
 • Zhang, Bo
 • Zhang, Yuhong
 • Zheng, Shuxin
 • Zhu, Kun
 • Zhu, Zian
 • Zou, Ye
 • et al.
Abstract

Following the discovery of the Higgs boson at LHC, new large colliders are being studied by the international high-energy community to explore Higgs physics in detail and new physics beyond the Standard Model. In China, a two-stage circular collider project CEPC-SPPC is proposed, with the first stage CEPC (Circular Electron Positron Collier, a so-called Higgs factory) focused on Higgs physics, and the second stage SPPC (Super Proton-Proton Collider) focused on new physics beyond the Standard Model. This paper discusses this second stage.

Main Content
Current View